Om Mats Widsell


Jeg er født og opvokset i Sverige og kom til Danmark 1993. Jeg har en grunduddannelse som psykiatrisk sygeplejerske og har flere efteruddannelser i bl.a. individuel terapi, supervision og narrativ terapi.

Min baggrund for dette er lang tids virke som terapeut og supervisor inden for psykiatri og andre områder, der handler om forskellige former for behandling og organisationsudvikling. F.eks. socialpsykiatri, familieværksteder og konsulentvirksomheder. Jeg arbejder desuden med terapi for enkeltpersoner, par og familier.

Jeg har arbejdet med psykoterapi med forskellige patientgrupper, både i Sverige og Danmark. Primært har det drejet sig om mennesker med såkaldt tidlige forstyrrelser, f.eks. borderline og skizofreni, men også mennesker med f.eks. panikangst, krisereaktioner og depressioner. Det gælder både inden for den offentlige psykiatri og i privatpraksis.

Under min ansættelse på Dispuk, et konsulentfirma i Snekkersten, har jeg haft flere terapiforløb med unge med psykiatriske diagnoser. Par- og familieterapi har været en del af arbejdsopgaverne på Dispuk. I forbindelse med en treårig uddannelse i et systemisk-narrativt perspektiv med personale fra Det Miljøterapeutiske Tilbud Granhøjen i Nykøbing S har jeg haft konsultationer med beboere og deres kontaktpersoner.

Jeg har været supervisor på det socialpsykiatriske botilbud Lindevang i Helsingør.

I perioden 1990 – 1999 arbejdede jeg som selvstændig psykoterapeut med egen praksis i Sverige.

I Sverige har jeg arbejdet med supervision og undervisning af personale i behandlingssektoren, f.eks. skoler, behandlingshjem og psykiatriske afdelinger. Jeg har arbejdet med kontaktpersonuddannelser og andre former for undervisningsforløb, f.eks. psykoseterapi og miljøterapi.

Under min ansættelse på Dispuk har jeg hovedsaligt beskæftiget mig med tværfaglig uddannelse, som jeg var ansvarlig for i 6 år. Derudover har jeg undervist på Dispuks konsulent-, ledelses- og supervisionsuddannelser. En del af disse uddannelser har været eksterne forløb på behandlingsinstitutioner eller kommunale familieafdelinger. Jeg har desuden undervist på den skandinaviske ledelses- og konsulentuddannelse i Dispuks regi.

Supervision

Som nævnt ovenfor har jeg superviseret i forbindelse med forskellige uddannelsesforløb, men også for socialpsykiatriske institutioner, familieterapimodtagelser, socialforvaltninger og forskellige behandlingsinstitutioner. Jeg er godkendt supervisor på den Sociale Højskoles familieterapi-uddannelse.

FUNDAMENTET FOR MIN PRAKSIS

Terapi, supervision, coaching og uddannelse i behandlingsverdenen og erhvervslivet, både det private og offentlige. Mit udgangspunkt er det systemisk-narrative perspektiv.

LÆS MERE

Her kan du læse mere om min baggrund

Uddannelser
 • Uddannet sygeplejerske 1974 i Sverige
 • Bachelor of Science in Nursing 1984
 • Autoriseret svensk psykoterapeut 1991
 • Dispuks supervisionsuddannelse 1997
 • Narrativ uddannelse fra Dulwich Centre, Adelaide, Australien 2003
 • Master in Practical Knowledge, Södertörns College, Stockholm 2013
Arbejde
 • Har arbejdet på psykiatriske hospitaler i Sverige som psykoterapeut og supervisor 1977 – 1991
 • Psykoterapeut i privat praksis Sverige 1991 -1999
 • Intern konsulent på Københavns Kommunehospital, Psykiatrisk afdeling 1994-1997
 • Har været fast ansat konsulent i DISPUK i 1999 – 2007
 • Selvstændig erhvervsdrivende sedan nov. 2007
 • Medbestyrer i Multiversitetet.dk
Uddannelse- og supervisionsopgaver
 • Supervision socialpsykiatrien Halsnæs Kommune
 • Uddannelse for socialpsykiatrien Hørsholm Kommune med introduktionsforløb i systemisk og narrativ praksis, Åben Dialog og netværksarbejde, og supervision med bofælleskabspersonale og støttekontaktpersoner
 • Supervision på Allegårdens Ungdomscenter, Frederiksberg, med institutionerne Allegårdens Ungdomspension, Smallegade og Bøgen
 • Uddannelse i systemisk og narrativ praksis på Granhøjen. Nykøbing Sj
 • Supervision Familiehuset i Ikast Kommune
 • Uddannelsesforløb i narrativ praksis, Ishøj Familiecenter
 • Supervision for støttekontaktpersoner i socialpsykiatrien Gladsaxe kommune
 • Supervision for ledelsen Det psykosociale område, Gladsaxe Kommune
 • Supervision Kagsåhuse, Gladsaxe Kommune
 • Uddannelse i systemisk og narrativ samtalepraksis, Multiversitetet
 • Implementering af Åben dialog i Horsens Kommune
Artikler
 • Har udgivet en artikel sammen med Dorte Lund-Jacobsen, DISPUK i 2000
 • Robert Whitaker – en modig mand, i: Systemisk og Narrativ Forum 4/2014
 • Jaakko Seikkula, i: Systemisk og Narrativ Forum 1/2015